Tetsuen. Over het zwerven van de vrije geest --------------

In Tetsuen ligt de vertwijfeling overal op de loer. De verwondering ook. Waar ligt te grens van wat te weten valt over wat we gewend zijn ‘de wereld’ te noemen? En wat is de aard van het niet-weten, de leegte waar zenmeesters vol van zijn? Een zwerftocht van West naar Oost en weer terug naar af. Deze losse passages zullen in andere vorm & volgorde uiteindelijk in print verschijnen.

Wat hier aan vooraf ging.

To simplify the problem of life, distinguish the necessary and the real. Probe the earth to see where your main roots run. I would stand upon facts.

Henry David Thoreau, in his first letter to his new friend Harrison Blake (1848)

Ketter zult gij uzelve zijn en heks en waarzegger en nar en twijfelaar en onheilige en booswicht.

Friedrich Nietzsche, Aldus sprak Zarathoestra (1885)

Het leven zal zich in de dood verliezen, de rivieren in de zee en het bekende in het onbekende. Kennis vormt de toegang tot het onbekende. De onzin is de uitkomst van elke mogelijke zin.

George Bataille, Innerlijke ervaring (1954)

Maar zoals na iedere reis die zijn belofte van aangename vervreemding heeft vervuld, wachtte thuis de ontgoocheling.

Thomas Blondeau, West-Vlaams versierhandboek (2013)